Perlit

 

Perlitová surovina - pre výrobu expandovaných perlitov s rôznymi objemovými hmotnosťami

 
Surovina č.1 Vlhkosť (max.) 2 % H2O Expandovaný perlit 1 Vlhkosť (max.) 1%
Objemová hmotnosť 1270 kg/m3 Obj. hmotnosť 68 - 85 kg/m3
Granulometria 0 - 0,5 mm. Granulometria 0 - 1,0 mm
Balenie Big Bag a volne ložený Balenie Big Bag, papier. vrecia
Surovina č.2 Vlhkosť (max.) 2 % H2O Expandovaný perlit 2 Vlhkosť (max.) 1%
Objemová hmotnosť 1250 kg/m3 Obj. hmotnosť 80 - 130 kg/m3
Granulometria 0 - 2,0 mm. Granulometria 0 - 3 mm.
Balenie Big Bag a volne ložený Balenie Big Bag, papier. vrecia
Surovina č.3 Vlhkosť (max.) 2 % H2O Expandovaný perlit 3 Vlhkosť (max.) 1%
Objemová hmotnosť 1250 kg/m3 Obj. hmotnosť 110 - 160
Granulometria 0 - 3,5 mm. Granulometria 0 - 5 mm.
Balenie Big Bag a volne ložený Balenie Big Bag, papier. vrecia